„Życie Żydowskie - Dos Jidisze Leben (Łebn)”. Organ Zjednoczenia Bezpartyjnych Żydów w Polsce [Organ fun der Farejnikung fun Umparteisze Jidn in Pojłn]

dwujęzyczny (polsko-jidysz) dwutygodnik, wydawany w Warszawie od 9 V 1932 do 28 XI 1934 przez Egzekutywę Zjednoczenia Bezpartyjnych Żydów w Polsce; jego red. był Michał Taub.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand