Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastycznych i Sportowych (Gimnastyczno-Sportowych) w Polsce „Makabi”

zob. Centralny Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych; Oddział Polski Wszechświatowego Związku Makabi; oraz w: Makabi

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand