Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych Rzeczpospolitej Polskiej

zrzeszenie założone w 1925, grupujące działające w Polsce kluby i organizacje sport. związane z partiami lewicy; w tym m.in. z: Bundem („Morgensztern”), Poalej Syjon-Lewicą (Żydowski Robotniczy Klub Sportowy „Gwiazda”), Poalej Syjon-Prawicą („Ha-Poel”). Należało do niego ponad 6 tys. sportowców żydowskich. Z.R.S.S.R.P. działał w strukturach Socjalistycznej Międzynarodówki Sportu Robotniczego. (Zob. też: Żydowska Rada Wychowania Fizycznego; Centralny Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych; Makabi)

Autor hasła: Daniel Grinberg

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand