Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”

stowarzyszenie młodzieżowe związane z programem asymilacji, powstałe w Warszawie w 1915. W okresie I wojny światowej rozwinęło ono szeroką działalność, wydając kilka odezw, głównie w Warszawie i Łodzi. Jego członkowie wzięli udział w manifestacyjnych obchodach rocznicy Konstytucji 3 maja w 1916. Okupacyjne władze niemieckie, zaniepokojone jawnie niepodległościowym charakterem organizacji, podjęły jej prześladowanie jako „nielegalnej i tajnej”, stawiając część jej aktywistów w stan oskarżenia. Z.M.P.P.Ż.”Ż.” wydawał własne pismo „Żagiew”. Jego członkowie zakładali też Wolne Drużyny Skautowe im. Berka Joselewicza (od 1916), kierowane przez własną Komendę Główną (por. Drużyny Harcerskie im. Berka Joselewicza). W 1924 organizacja ta weszła do zjednoczonego Związku Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand