Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej

zob. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce; Żydowskie Kongregacje Wyznaniowe

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand