Związek Akademicki Wychowania Sportowego (Fizycznego)

organizacja sportowa, utworzona na początku lat 20. w Warszawie, która w 1928 – po połączeniu z Żydowskim Klubem Sportowym „Askola” (istniejącym przy Gimnazjum „Askola” w Warszawie) – przekształciła się w Żydowskie Akademickie Stowarzyszenie Sportowe.

Autor hasła: Daniel Grinberg

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand