Zus(s)man Eliezer

(XVIII w.) – autor polichromii wnętrz niewielkich synagog na południu Niemiec, wzniesionych przez emigrantów z Polski (por. emigracja Żydów z Polski): w Bechhofen, Horb, Kirchheim, Ellrich, Colmberg i Unterlimpurg; syn Salomona Katza, kantora z Brodów. Uratowane fragmenty synagogi z Horb są eksponowane w Muzeum Izraela w Jerozolimie, natomiast wnętrze z Unterlimpurg umieszczono w Schwäbisch Hall. Pozostałe synagogi zostały całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej.

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand