Zunz Leopold

(1794 Detmold – 1866 Berlin) – niemiecki uczony, czołowy przedstawiciel ruchu Wissenschaft des Judentums. Studiował w Berlinie. Był współzałożycielem towarzystwa Jung-Israel (1818, przemianowanego na Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden). W 1837-1850 kierował berlińskim seminarium nauczycielskim. W 1871 otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu w Halle. W konflikcie między ortodoksją i reformatorami judaizmu zajmował stanowisko kompromisowe. Pierwszym jego dziełem naukowym była książka Etwas über die rabbinische Literatur (1818). Jego sławę ugruntowała monumentalna historia żydowskiej homiletyki Die Gottendienstlichen Vorträge der Juden (1832). Wśród dalszych prac na uwagę zasługują zwłaszcza pionierskie studia poświęcone: żydowskiej literaturze geograficznej; historii liturgii żydowskiej; trzy tomy studiów nt. Średniowiecznego pij(j)utim. Z. był także wydawcą dzieła N. Krochmala More newuche(j) ha-zman.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand