Zrzeszenie Żydowskich Stowarzyszeń Sportowych

organizacja działająca w 1925-1939, propagująca m.in. sport masowy. Starała się przełamać panujące na tym polu uprzedzenia obyczajowe, zwłaszcza w odniesieniu do ćwiczeń fizycznych kobiet.

Autor hasła: Daniel Grinberg

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand