Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie

organizacja powstała w 1931, po rozpadnięciu się krakowskiego oddziału Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. Jej prezesem był Leon Schönker. W 1934 w skład Z.Ż.A.M. i R. w K. wchodziło 37 artystów (z Krakowa [13], Będzina, Kazimierza Dolnego, Lublina, Lwowa, Łodzi, Radomska, Paryża, Sanoka, Stanisławowa, Tarnowa, Warszawy, Wiednia i Wilna). Celem organizacji było urządzanie wystaw, organizowanie wieczorów dyskusyjnych, wykładów, odczytów oraz materialne wspieranie artystów. Zorganizowała ona ok. 50 wystaw ponad 100 artystów; wśród najważniejszych, prezentowanych w salach Żydowskiego Domu Akademickiego w Krakowie, były pokazy prac: M. Gottlieba, S. Hirszenberga, M. Applebauma (wystawa pośmiertna), A. Markowicza (wystawa jubileuszowa), A. Messera (wystawa pośmiertna), Z. Nadla (wystawa pośmiertna), A. Neumana (wystawa jubileuszowa), grupy „Jednoróg”, członków Zrzeszenia mieszkających w Paryżu (A. Aberdam, A. Kolnik, E. Mandelbaum, M. Katz). Urządzano także wystawy w in. miastach Polski, m.in. we Lwowie, Katowicach, a także poza granicami kraju – w Amsterdamie, Rotterdamie i Hadze. Wystawy przynosiły dochód, wiele prac sprzedawano. Z.Ż.A.M. i R. w K. prowadziło także działalność wydawniczą; ukazał się jeden numer czasop. „Sztuka i Życie Współczesne” (Kraków, luty 1934). Także jego staraniem wydano towarzyszącą wystawie monografię M. Gottlieba, autorstwa M. Waldmana (Maurycy Gottlieb 1856-1879. Biografia artystyczna, Kraków 1932). E. Schinagel przygotował serię monografii „Współcześni Artyści Plastycy Żydowscy w Polsce”, która jednak nie ukazała się drukiem. Z.Ż.A.M. i R. w K. podjęło również próbę – niestety nieudaną – stworzenia w Krakowie Muzeum Żydowskiego.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem