Zmigryder (Żmigryder)-Konopka Zdzisław

(1897 Warszawa – 1939 Lwów) – historyk, asymilator. Od 1915 był członkiem organizacji niepodległościowych Związku Młodzieży Postępowej, a następnie kolejno: Filarecji i Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do WP. Służbę ukończył jako kapitan rezerwy, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Krzyżem Virtuti Militari. Studiował filologię klasyczną i historię na UW (doktorat uzyskał w 1925). Pracował jako nauczyciel w gimnazjach warszawskich. Następnie był – od 1928 – wykładowcą historii staroż. na UW. W 1928-1931 prowadził badania naukowe w Berlinie, Neapolu i Rzymie. Habilitował się w 1933; był docentem UW; od 1937 – profesorem Wolnej Wszechnicy Polskiej. Był specjalistą historii prawa staroitalskiego i wczesnorzymskiego (Studia nad historią ustroju rzymskiego, cz. 1, 1936). Członek i wiceprezes Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. W 1938 – z nominacji prezydenta RP – Ż. został senatorem. 1 IX 1939 wszedł w skład tymczasowej egzekutywy Komitetu Społecznego dla Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej w Warszawie. Wkrótce jednak opuścił stolicę i zatrzymał się we Lwowie. Jesienią 1939 zaczął wykładać na uniwersytecie lwowskim; zmarł 4 XI tego roku, podczas prowadzonych tam zajęć.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand