Złota Róża

zob. w: Izaak ben Nachman (?-1595); Izaak Nachmanowicz [Młodszy] (1. poł XVII w.); Złotej Róży Synagoga we Lwowie

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand