Zimri

(panował w Izraelu w 882/881 p.n.e.) zob. w: Baasza (X/IX w. p.n.e.)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand