Żegota

kryptonim konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom (RPŻ), która początkowo działała przy Delegaturze Rządu na Kraj (DR) jako Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty. Fikcyjna postać Żegoty była pomysłem Z. Kossak-Szczuckiej. Samo słowo „Żegota” występuje jedynie w staropolszczyźnie, jako spolszczony odpowiednik imienia „Ignacy”. Po przekształceniu w RPŻ w rozmowach używano kilku form jej nazwy: Rada Żegoty, Rada Pomocy Żegoty itp., dzięki którym unikano mówienia wprost o Żydach i pomocy dla nich, a równocześnie sugerowano, że chodzi o organizację charytatywną, bowiem tego rodzaju instytucjami Niemcy się raczej nie interesowali. Potocznie termin „Żegota” w okresie okupacji niemieckiej bywał też używany na określenie Referatu Żydowskiego Delegatury Rządu RP na Kraj, a następnie – w odniesieniu do wszystkich akcji pomocy, udzielanej Żydom przez Polaków w okresie Holokaustu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand