Zeew Wolf z Żytomierza

(?-1800) – chasydzki kaznodzieja, uczeń Dow Bera z Międzyrzecza. Jego książka Or ha-Meir (hebr., Światło Meira, Korzec 1787) jest ważnym źródłem dla badań nad dziejami chasydyzmu polskiego i nauczaniem jego założyciela, Baal Szem Towa. Z. krytykował zachowanie tych cadyków, którzy porzucili prosty styl życia i otaczali się przepychem. Nie lubił typowej dla chasydów głośnej modlitwy, połączonej z gwałtownymi ruchami ciała i powiadał, że w modlitwie powinny się poruszać jedynie wargi. Jego zdaniem, ważniejsza od ekstazy jest modlitewna intencja (kaw(w)ana).

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand