Żarnowerówna Teresa

(1895-1950 Nowy Jork) – rzeźbiarka, scenografka, graficzka. Do 1920 studiowała rzeźbę w Warszawie. Należała do grupy awangardowych artystów propagujących teorię „utylitaryzmu” w sztuce. Współpracowała z Mieczysławem Szczuką, z którym była blisko związana. Na pocz. lat 20. XX w. przebywali w Berlinie, wystawiając w galerii „Der Sturm”; utrzymywali także kontakty z H. Berlewim, wystawiali wspólnie z członkami grupy „Jung Idysz”. Ż. była członkiem warszawskiego awangardowego ugrupowania artystycznego „Blok”, w 1924 została jednym z red. pisma wydawanego przez tę grupę; współpracowała też z grupą Strzemińskiego („Unizm”). W latach 30. związała się ze środowiskiem lewicujących artystów warszawskich („Grupa Warszawska”); pisała nt. sztuki współczesnej do pisma „Dźwignia”. Zajmowała się rzeźbą abstrakcyjną, projektowaniem typografii (plakat Jedność robotniczo-chłopska, 1928), fotomontażem, scenografią. W 1937 wyemigrowała z Polski. Już podczas wojny dotarła do Stanów Zjedn., gdzie zajęła się fotomontażem (ilustracje do książki Obrona Warszawy, 1942) oraz rzeźbą.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand