Zakład dla Kształcenia Nauczycieli Religii Mojżeszowej we Lwowie

zw. też Instytutem Teologicznym we Lwowie bądź Żydowskim Instytutem Pedagogicznym we Lwowie – placówka zorganizowana przez Gminę Żydowską we Lwowie w 1902. Projekty utworzenia szkoły rabinów bądź seminarium nauczycielskiego podnoszono we Lwowie już od kilkudziesięciu lat (na przeł. XIX i XX w. za otwarciem seminarium opowiadał się Wydział Filozoficzny uniwersytetu lwowskiego, zaś negatywną opinię w tej sprawie wydał Wydział Filozoficzny UJ). Bezpośrednia geneza Z. dla K.N.R.M. we L. wiąże się z objęciem przez M. Schorra posady wykładowcy religii mojżeszowej w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie (1899; od 1900 – profesor). Wkrótce okazało się, że kształcenie w ogólnym seminarium nauczycielskim, z dodatkiem wykładu przedmiotów judaistycznych, jest niewystarczające, w związku z czym Gmina Żydowska zorganizowała dla słuchaczy Seminarium osobną placówkę – Z. dla K.N.R.M. we L. Kierowanie nią powierzano rabinom lwowskiej Synagogi Postępowej (początkowo – 1902-1912 – Jecheskielowi Caro; potem S.W. Gutmanowi). Nauczano w niej: Biblii, Talmudu, komentarzy biblijnych, języka hebrajskiego, historii Żydów oraz współczesnej literatury żydowskiej. Pedagodzy posiadali uniwersyteckie cenzusy (wśród nich byli: Gutman, Schorr, Bernard Hausner, Hirsz Bad, M. Bałaban). (Zob. też Loewenstein Natan)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem