Zajdł Rowner

zob. Morągowski Jakub Samuel (1856 [1857] – 1943)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand