„Wschód”. Tygodnik poświęcony politycznym, ekonomicznym i umysłowym sprawom żydostwa (później Tygodnik poświęcony sprawom żydostwa)

tygodnik o orientacji syjonistycznej, wydawany w języku polski we Lwowie w 1900-1914. Zastąpił on wcześniej ukazującą się „Przyszłość”. Redagowali go m.in.: D. Malz, H. Gabel, Maurycy Frühling, A. Korkis, L. Reich, D. Schreiber, Leon Rosenkranz, A. Stand.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand