„Wschód”. Dla spraw żydostwa

dodatek do miesięcznika „Bajs Jakow” (jid., Dom [Szczep; Szkoła] Jakuba), wydawany w Łodzi od lutego 1923 do lipca 1928 przez ortodoksów (I. Ptasznik, a później Lejzer Gerszon Frydenson, który też był redaktorem odpowiedzialnym; kierownik literacki – W. Lajchter). Pierwszy numer pisma ukazał się jako dodatek do „Der Ortodoksisze Bleter” (jid., Pismo Ortodoksyjne); ogółem wyszły 32 numery. Pośród współpracowników „W.” znajdowali się m.in.: N. Birnbaum, S. Szenirer, H. Seidman. (Zob. też Be(j)t Jaakow)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand