„Wort, Dos”

(jid., Słowo) – tytuł kilku czasopism w języku jidysz, ukazujących się w Polsce w okresie międzywojennym; jednym z ważniejszych był tygodnik ortodoksyjny, wydawany w Wilnie w 1924-1939. Był to oficjalny organ organizacji Waad ha-Jesziwot, wydawany przez rabinów Josefa Szuba, kierującego administracją Waadu jako jego sekretarz i skarbnik, oraz Meira Karelica z Lachowicz. Na łamach pisma publikowano przede wszystkim materiały obrazujące działalność patronującej mu organizacji, a więc: pełen serwis informacyjny i publicystyczny, dotyczący prowadzonych przez nią kampanii i konferencji (wraz z anonsami i apelami); sprawozdania z wizytacji gmin i wygłaszanych podczas nich kazań; listy otwarte rabinów; analizy perspektyw politycznych reprezentacji ortodoksji (zwłaszcza w wypadku wyborów gminnych) oraz – w mniejszym zakresie – inne wiadomości polityczne, w tym ze świata; informacje o życiu jesziw, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ich studentów; artykuły dotyczące kwestii religijnej i życia duchowego; szkice i materiały anegdotyczne, związane z postaciami wielkich uczonych talmudystów itp. W dystrybucji pisma podstawową rolę odgrywali stali odbiorcy: lokalne towarzystwo Waadu i prywatni prenumeratorzy.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand