Worobiejczyk Mojżesz

od 1948 Mosze Raviv (1904 Lebiedziów na Wileńszczyźnie – 1995 Tel Awiw) – malarz, fotografik. Był absolwentem szkoły Tarbutu. Od 1924 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych USB, pod kierunkiem Ludomira Ślendzińskiego. Na tej uczelni, pod wpływem Jana Bułhaka, zainteresował się fotografią. Brał udział w Wystawie Rzemiosł i Sztuk (Wilno 1925). Wkrótce potem wyjechał za granicę. Studiował w Bauhausie (1927-1928) oraz w paryskiej École de Photo et Ciné. Został fotografikiem. Wziął udział w wystawie Stowarzyszenia Żydowskich Artystów Plastyków w Wilnie (1929). Cykl jego fotogramów Ein Ghetto im Osten (Wilna) został wydany w Zurychu (1931); pierwotnie był wystawiany podczas XVI Światowego Kongresu Syjonistycznego w Bazylei. W. był już wówczas uznanym artystą-fotografikiem (do wydanego przez niego w Paryżu w 1931 albumu przedmowę napisał Fernand Léger). W tym też okresie był wymieniany jako członek grupy „Jung Wilne”. W 1934 przeniósł się do Palestyny. Jako epitafium społeczności żydowskiej w Polsce, opublikował 10 fotogramów w tece Polin (hebr., Polska, Tel Awiw 1946). Miał pracownię w Safed; publikował zarówno fotografie, jak i grafiki poświęcone temu miastu. Jego prace fotograficzne były prezentowane na wielu wystawach; część z nich eksponowana jest w muzeum w kibucu Lochame(j) ha-Getaot. W Izraelu artysta poświęcił się głównie malarstwu, w którym niejednokrotnie nawiązywał do kultury Żydów polskich i do wątków mistycznych w ich tradycji. Duży zbiór fotografii, dokumentujących życie żyd. w Polsce, znajduje się w posiadaniu rodziny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand