Wolfowicz (Wulfowicz) Szymel z Wilna

(XVIII w.) – przywódca plenipotentów reprezentujących interesy najuboższych członków gminy żydowskiej w Wilnie. W 1788 król Stanisław August Poniatowski wydał W. i jego współpracownikom list protekcyjny, chroniący ich przed przemocą ze strony władz kahalnych. Jednakże kahał wileński rzucił na W. klątwę, a wojewoda wileński, Karol S. Radziwiłł, rozkazał go uwięzić. Na początku 1790 W. opublikował projekt reformy sytuacji prawnej i społecznej Żydów, pt. Więzień w Nieświeżu do Stanów Sejmujących o potrzebie reformy żydów, będący jednym z ważniejszych wystąpień żydowskich doby Sejmu Wielkiego, w którym postulował zniesienie odrębności stanowej Żydów i nadanie im praw obywatelskich (mieszczańskich), likwidację kahałów i sądów kahalnych oraz ograniczenie władzy rabina, wyłącznie do spraw religii. (Zob. też Samuel ben Awigdor)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem