Wołczko z Drohobycza

zw. też Wołczkiem Czolnerem (?-1441 Lwów) – finansowy agent Władysława Jagiełły na Rusi od 1404 do co najmniej 1426; założyciel kilku wsi, dzierżawca komór celnych i żup królewskich. Monarcha bardzo go cenił i nawet proponował mu przejście na wiarę katolicką, jednak W. pozostał wierny swej religii. Z ramienia Jagiełły, stał się w 1423 założycielem kilku wsi na Rusi, m.in. wioski Werbiż, w której przez pewien czas pełnił urząd sołtysa. W zachowanych źródłach występuje jako urzędnik królewski (officialis noster). Głównym dochodowym zajęciem W. była jednak dzierżawa komór celnych i żup solnych. W 1424 objął w dzierżawę żupę drohobycką, w 1424-1425 był celnikiem lwowskim, a od 1436 dzierżawił komorę celną w Chełmie.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand