Wischnitzer (Wisznicer; Vishnitzer), z domu Bernstein Rachela

(1892 Mińsk – 1989) – historyk sztuki; od 1912 żona Marka W. Studiowała architekturę w Paryżu. Potem przebywała w Petersburgu, gdzie współpracowała z wydawnictwem Jewriejskaja Encikłopedia oraz z czasopismem „Russkaja Mysl”. Po rewolucji październikowej wyemigrowała wraz z mężem na Zachód. Była redaktorką pierwszych czasopism poświęconych sztuce żydowskiej, wydawanych paralelnie w dwóch wersjach językowych – hebrajskim i jidysz: „Rimon” (hebr., Granat; 1922-1924) i „Milgrojm” (jid., Granat; 1922-1924), publikowanych przez wydawnictwo Rimon, założone przez jej męża w Berlinie. Była dyrektorem żydowskiego muzeum w Berlinie (1934-1938). W tym czasie opublikowała m.in. Gestalten und Symbole der jüdischen Kunst (1935) oraz współpracowała – jako autorka haseł oraz red. działu poświęconego sztuce – z Encyclopaedia Judaica. W 1940 osiadła w Stanach Zjednoczonych. Współpracowała przy wydawaniu Universal Jewish Encyclopedia (1948) jako redaktor działu poświęconego sztuce. Pisała o starożytnej synagodze w Dura-Europos (m.in. The Messianic Theme in Paintings of the Dura Synagogue, 1948). Jest też autorką dwóch syntez: Synagogue Architecture in United States (1955) i The Architecture of the European Synagogue (1964). W. wskazywała na kulturowe źródła ikonografii żydowskiej i jej symboliki, oraz była gorącą rzeczniczką wprowadzania elementów tradycji do sztuki nowoczesnej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand