„Wirtszaftłeche Leben (Łebn), Dos”

(jid., Życie Gospodarcze) – czasopismo poświęcone problemom ekonomiczno-statystycznym, dotyczącym życia żydowskiego w Polsce, wydawane w Warszawie w 1934-1935. Ogółem ukazały się trzy(?) półroczniki. Niektóre artykuły z „D.W.L.” publikowane były w języku polskim w „Zagadnieniach Gospodarczych”.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand