Wieniawski Henryk

(1835-1880) zob. w: Wieniawski Tadeusz Napoleon (1798-1884)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand