Wielki Inkwizytor Galicyjski

zob. Ornstein Jakub Meszulam [ben Mordechaj Zeew] (1775-1839)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand