Widerszal Ludwik Nikodem

pseud. Krysiński Pisarczyk (1909 Warszawa – 1944 tamże) – historyk. Studiował na UW (1926-1930). Był uczniem, a potem asystentem M. Handelsmana (1928-1929 i 1932-1935). Doktoryzował się w 1933. Habilitację otrzymał w 1938. Pracował w archiwach: Oświecenia Publicznego (1929-1931), Wojskowym (1935-1938) oraz Akt Nowych (1939). Opublikował m.in. prace Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864 (1934); Bułgarski ruch narodowy 1856-1872 (1937). W okr. okupacji niem. napisał dwie rozprawy poświęcone stosunkom polsko-angielskim i polko-rosyjskim (zaginione) oraz wykładał na tajnym UW, prowadząc też proseminarium z nauk pomocniczych historii nowożytnej i seminarium z historii dyplomacji. Był czynnym uczestnikiem konspiracji (od 1939) i członkiem SD. Był też pracownikiem Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ (potem AK; dalej BIP) jako kierownik: referatu polityki międzynar. Wydziału Informacji (WI), biura WI (od 1941), Podwydziału „Z” (do spraw ziem zachodnich i wschodnich, spraw narodowościowych i zagadnień międzynarodowych). Zainicjował utworzenie Referatu Żydowskiego Komendy Głównej Armii Krajowej. Kiedy w 1944 nasiliły się ataki skrajnej prawicy (NSZ) na BIP, jego nazwisko pojawiało się na listach pracowników Referatu, oskarżanych o żydowskie pochodzenie, przynależność do masonerii i poglądy komunistyczne, co wynikało m.in. ze stereotypu żydokomuny. W. został skrytobójczo zamordowany 19 VI 1944 przez członków „skrajnie prawicowej grupy o charakterze mafijnym”. Do dziś nie została ona w pełni zidentyfikowana. Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand