Wet(t)stein Fajwel (Feiwel; Fajwej) Febus Hirsz

(1858 [1859] Kraków – 1924 tamże) – historyk, księgarz; zięć, a zarazem uczeń, Ch.N. Dembitzera. Prowadził własną księgarnię w Krakowie. Już za życia swego mistrza wykorzystywał zgromadzone przez niego materiały (m.in. wiele pinkasów), a po jego śmierci – odziedziczył je. Stały się one podstawą wielu jego publikacji. W., kontynuując tradycję monografistów hebrajskich, interesował się przede wszystkim dziejami swego rodzinnego miasta. Jego prace wyróżniały się na tle tego nurtu historiografii żydowskiej wysokim poziomem naukowym, dokładnością i unikaniem nieumotywowanych hipotez. Próbował także wykorzystywać źródła nieżydowskie. Szczególnie istotne znaczenie miały jego publikacje źródłowe, na które niejednokrotnie powoływali się późniejsi badacze (m.in. M. Bałaban). W. dużo publikował w prasie hebrajskim (m.in. w: „Ha-Meas(s)ef”, „Ha-Micpe”„Ha-Eszkol”), gdzie – obok własnych studiów biograficznych i publikacji źródłowych – zamieszczał wiele polemik (m.in. z B. Friedbergiem), recenzji, sprostowań i uzupełnień. Opublikował m.in.: Kadmonij(j)ot mi-pinkesaot jeszanim le-korot Israel be-Polin bi-klal u-wi-Krakow bi-frat (hebr., Starożytności ze starych pinkasów do dziejów Żydów w Polsce w ogólności, a w szczególności w Krakowie, 1892); Le-toldot S.J. Rapaport (hebr., Do dziejów S.J. Rappaporta 1900); D(e)warim at(t)ikim mi-pinkese(j) ha-kahal bi-Krakow (hebr., Archaiczne słowa z krakowskich pinkasów kahalnych, 1901); Le-korot ha-Jehudim be-Polin u-be-jichud bi-Kroke (hebr., Do dziejów Żydów w Polsce, a szczególnie w Krakowie, 1918). Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem