Wertheim Juliusz

(1880 Warszawa – 1928 tamże) – pianista, dyrygent, kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny. W rodzinnej Warszawie uczył się u Rudolfa Strobla (fortepian), Zygmunta Noskowskiego (kompozycja; w Instytucie Muzycznym w Warszawie) i w Berlinie u H. Urbana. Był dyrygentem w Filharmonii Warszawskiej, profesorem Konserwatorium Warszawskiego. Autor utworów symfonicznych, kameralnych i licznych pieśni. Jedyna jego opera, Fatamorgana, była wykonywana we fragmentach. Zmarł na atak serca podczas koncertu. (Spokrewniona z W. znakomita śpiewaczka, Helena Wertheim, zginęła w getcie warszawskim).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand