Werber Baruch (Boruch)

1810 Brody – 1876 tamże) – pisarz tworzący w języku hebrajskim i wydawca. Debiutował na łamach hebrajskiego czasopisma „Ha-Mewas(s)er”. W 1865 założył tygodnik „Ha-Iwri”, który wydawał do końca życia, zamieszczając w nim wiele swych tekstów. Z racji orientacji tego czasopisma na modernizację życia żydowskiego był ostro atakowany przez cadyka z Bełza (por. Rokeach Joszua). Wydał Megil(l)at Kohelet (1862, 1876) – wprowadzenie i komentarz do Księgi Koheleta oraz Toldot Adam (1870) – biografię Alberta Cohena (1814-1877), społecznego działacza i pedagoga, zamieszkałego w Paryżu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand