„Weker, Der”

(jid., Pobudka) – dziennik Bundu, wydawany w język jidysz w Wilnie od 25 XII 1905 do 30 I 1906, który zawierał hasło „Program pisma jest programem żydowskiej socjalistycznej partii Bund”. Po ukazaniu się 33 numeru pismo zostało przez władze zamknięte. W okresie międzywojennym ukazywały się także inne periodyki pod tym samym tytułem: w Białymstoku (1924-1932; z przerwami, pod zmieniającymi się tytułami); oraz krótko w Łomży (1939), Lwowie (1933) i Krakowie (1930).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand