Weissberg Meir (Max)

(1856 Bukaczowce, wsch. Galicja – 1930) – pedagog, historyk literatury, tłumacz. Pochodził z rodziny kupieckiej. Początkowo uczył się w chederze, potem w rusińskiej szkole ludowej w rodzinnych Bukaczowcach, w żydowskiej szkole ludowej w Bolechowie, a następnie w gimnazjum we Lwowie i Czeniowcach. Na uniwersytetach Lwowa i Wiednia odbył studia historyczne i filologiczne (później na uniwersytecie lwow. otrzymał tytuł doktora filozofii). W tym okresie przebywał też w Rumunii, gdzie zaprzyjaźnił się z kilkoma maskilami. Potem przez kilka lat był nauczycielem religii w Stryju, a następnie (od 1884) uczył w szkole Fundacji barona Maurycego Hirscha w Stanisławowie (później był jej dyrektorem). W 1888-1925 pracował jako nauczyciel religii mojżeszowej oraz języków niemieckiego i polskiego w tamtejszej śred. szkole zawodowej. Podczas wojny znalazł się w Wiedniu. W 1917-1918 pracował jako tłumacz w tygodniku „Polen”, wydawanym (od 1915) przez kilku członków parlamentarnego Koła Polskiego w Wiedniu. Pracował też jako wykładowca na kursach polskiej szkoły średniej w Wiedniu. Po wojnie powrócił do Stanisławowa. Swą naukową działalność poświęcił studiom nad hebrajską literaturą galicyjską haskali. Opublikował wiele prac w językach niemieckim, polskim, hebrajskim i jidysz (m.in. w prasie, w tym w: „Drohobyczer Cajtung” (jid., Gazeta Drohobycka), stanisławowskim mies. „Ha-Jordan” (hebr., Jordan), „Roczniku Żydowskim”; „Monatsschrift für Wissenschaft des Judentums”; „Welt”; „Kwartalniku dla Badania Przeszłości Żydów w Polsce”, „Przewodniku Naukowym i Literackim”). Najważniejszymi dziełami W. są: rozszerzona wersja szkicu, pierwotnie opublikowanego w wydawanym przez R. Brajnina kwartalniku „Mi-Mizrach u-mi-Maaraw” (hebr., Ze Wschodu i z Zachodu, 1894), pt. Die neuhebräische Aufklärungs-literatur in Galizien (1898) i Wölwel Zbarażer, der fahrende Sänger des galizisch-jüdischen Humanismus (1909; Ehrenkranz Beniamin Zeew).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem