Weinryb Bernard Dow

(1900 Turobin – 1982) – historyk, ekonomista, socjolog. Ukończył studia uniwersyteckie we Wrocławiu (doktorat uzyskał tam w 1933) oraz Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau (1931), gdzie był bibliotekarzem (1931-1933) i wydał dwie pozycje poświęcone rękopisom żydowskim tej książnicy (1936; 1965). Wszedł w skład redakcji Encyclopaedia Judaica. Potem wyemigrował do Palestyny (1934) i Stanów Zjednoczonych (1939). W Stanach wykładał m.in. w: Herzliah Teacher's Seminary i Jewish Teacher's Seminary w Nowym Jorku, Brooklyn College (1948-1951), Columbia University (1950-1956), Yeshiva University (od 1948), Dropsie College w Filadelfii (od 1948). Głównym obszarem jego zainteresowań były dzieje ekononimczne i społeczne Żydów polskich i rosyjskich. Prowadzone przez niego badania w zasadzie skupiały się na okresie nowożytnym, jednak z powodzeniem podejmował także problematykę dziejów najnowszych. W. jest także autorem kilku monografii socjologicznych, dotyczących osadnictwa żydowskiego w Palestynie (Izraelu). Oprócz kilkuset artykułów naukowych wydał m.in.: Teudot le-toldot ha-kehilot ha-jehudij(j)ot be-Polin (hebr., Dokumenty i studia nad historią żydowskich gmin w Polsce, 1951); Be-reszit ha-socjalizm ha-jehudi (hebr., U początków żydowskiego socjalizmu, 1940); jako współautor – Jews in the Soviet Satellits (1953; 1970); Neueste Wirtschaftsgeschichte der Juden in Russland und Polen (wyd. 2, 1972); The Jews of Poland (1973; 1976); Studies and Documents in Modern Jewish History (t. 1, 1976).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem