Wasser Ozjasz

(1866 Lwów – ?) – adwokat, działacz polit. i społeczny. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Kształcony na rabina, po zubożeniu rodziny, jako samouk, przygotował się do studiów na uniwersytecie lwowskim, gdzie ukończył prawo. Należał do czołowych lwowskich adwokatów. Był współzałożycielem stowarzyszenia Mikra Kodesz oraz członkiem stowarzyszenia Agudat Achim. Po wybuchu I wojny światowej przebywał w Wiedniu, gdzie organizował wychodźstwo Żydów lwowskich. Po powrocie do Lwowa, w 1915-1919, był zastępcą komisarycznego prez. tamtejszej Gminy Żydowskiej (m.in. przyczynił się do odnowienia biblioteki przy Gminie; występował przeciw pomówieniom Żydów o współpracę z Ukraińcami, co rzekomo miało usprawiedliwiać pogrom lwowski z 1918). W 1918, podczas walk o Lwów, był członkiem Żydowskiego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego. Przyczynił się też walnie do wyjaśnienia tzw. sprawy Steigera. Sympatyzował z syjonizmem i był zastępcą członka Agencji Żydowskiej oraz członkiem organizacji B'nei B'rith (1914-1938). Równocześnie jednak starał się łączyć z tym elementy programu asymilatorskiego, nie zrywając kontaktów z obozem ortodoksji (z cadykami włącznie; por. asymilatorzy). Pełnił m.in. funkcje prezesa Żydowskiego Klubu Mieszczańskiego oraz Zarządu Synagogi Postępowej (od grudnia 1913), jak również radnego m. Lwowa oraz wiceprez. Klubu BBWR. Meandry jego politycznych zapatrywań ściągały nań niechęć zdeklarowanych asymilatorów (np. W. Chajesa).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem