Warszawiak Jehuda

(1907 Kalisz – 1942? Warszawa?) – pisarz tworzący w językach hebrajskim i jidysz. Wykształcenie zdobywał najpierw w chederze, a potem w gimnazjum rosyjskim. Debiutował na łamach wiedeńskiego hebrajsko-niemieckiego pisma „Menora” (1920). Był wydawcą i red. wielu warsz. czasopism hebr. oraz zasiadał w kilku komitetach redakcyjnych, m.in. „Ha-Jom”; „Ha-Cefira” (sekr. redakcji); „Iton Katan” (hebr., Mała Gazeta) i „Itoni” (hebr., Moja Gazeta). Potem zaczął również pisać w języku jidysz i polskim. Publikował opowiadania i zajmował się krytyką sztuki, m.in. na łamach prasy („Moment”, „Hajnt”, „Unzer Ekspres”, „Radio”, „Chwila”, „Nowy Dziennik”, „Nasz Przegląd”, „Opinia”, „Wiadomości Literackie”). Współpracował także z zagraniczną prasą hebrajską (m.in. „Ha-Olam” [Świat]; „Ha-Arec” [Ziemia Ojczysta]; „Dawar” [Słowo]). Opublikował kilka książek (nowele, dramat, tom esejów) oraz antologię polskiej prozy Pojłn (Polska, dotowaną z polskich funduszy państwowych). Współpracował z kilkoma wydawnictwami encyklopedycznymi, wydającymi swe publikacje w języku hebrajskim, oraz z Cijonistiszer leksikon (jid., Leksykon syjonistyczny). Był ważną postacią w hebrajskim życiu literackim w Polsce i piastował funkcje sekretarza Hebrajskiego PEN-Clubu oraz członka zarządu Związku Pisarzy i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce. Podczas wojny przebywał w getcie warszawskim. Był bliskim współpracownikiem Abrahama Gancwajcha i osławionej Trzynastki (początkowo skrycie, potem otwarcie; E. Ringelblum nazywa go w swej Kronice getta warszawskiego „Parszawiakiem”). Z jej ramienia prowadził propagandę w żydowskim środowisku literacko-artystycznym, snując przed nim wizje perspektyw, jakie miała otwierać współpraca z Trzynastką. Jednak odniósł w tej sferze bardzo ograniczone sukcesy. Publikował też w gadzinowej „Gazecie Żydowskiej”. Prawdopodobnie został zastrzelony w Warszawie w 1942.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem