Warschauer Adolf

(1855 Kępno w Poznańskiem – 1930 Berlin) – historyk, archiwista. Studiował w Niemczech. Pracował w Poznaniu; 1882-1912 – w pruskim Staatsarchiv (od 1884 jako jego dyrektor). Dzięki niemu zostało ono nowocześnie opracowane i wyposażone w dobrze opracowane inwentarze. Był cenionym badaczem dziejów Wielkopolski i wydawcą wielu źródeł. Redagował „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”. Wydał m.in.: Stadtbuch von Posen (1893); Die Städtischen Archive in der Provinz Posen (1902). Współpracował też z pol. historykami. W 1912 został powołany na dyr. archiwum w Gdańsku. W tym czasie współpracował m.in. z miejscowym Towarzystwem Historii i Literatury Żydowskiej. W okresie I wojny światowej pełnił funkcję szefa Archivverwaltung beim Generalgouvernement w Warszawie. Po wojnie musiał przekazać zbiory archiwów w Poznaniu i Gdańsku swym następcom – z tego ostatniego stanowiska, jako Żyd, przeszedł na przedwczesną emeryturę w 1919. Osiadł w Berlinie, gdzie wykładał na żydowskich uczelniach i pracował w zarządzie żydowskiego archiwum.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand