Waldman Izrael

(1881 Czortków – 1940 Jerozolima) – działacz syjonistyczny. Został wydalony z gimnazjum za działalność syjonistyczną. Współpracował z narodowym ruchem ukraińskim w Galicji Wsch. i z jego przywódcami, mimo oficjalnego neutralnego stanowiska syjonistów wobec problemu samostanowienia Ukraińców na tym terenie. Brał udział w kampanii wyborczej do parlamentu austriackiego w 1907 i 1911. W czasie I wojny światowej, w Wiedniu, wydawał dziennik „Lemberger Zeitung”. W 1918, podczas walk o Lwów, wchodził w skład Żydowskiego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego; był żydowskim reprezentantem przy powstałym w Stanisławowie rządzie ukraińskim. Po jego przeniesieniu na emigrację nadal współpracował z władzami ukraińskimi na emigracji, m.in. towarzyszył ich przedstawicielom w rozmowach prowadzących do zawarcia pokoju ryskiego między Polską i Rosją w 1921. Ostatecznie poróżnił się z nimi dopiero w okresie tzw. sprawy Steigera, gdy Ukraińcy nie chcieli na jego wezwania wziąć na siebie odpowiedzialności za zamach na prezydenta RP. Zeznawał na procesie kończącym wspomnianą sprawę. Potem mieszkał w Polsce i Wiedniu. W 1935 wyjechał do Palestyny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand