Waad

waad (hebr., zjazd; spotkanie; zgromadzenie; komitet) – 1. określenie pojawiające się w nazwach wielu instytucji (np.: Waad ha-Jesziwot; Waad ha-Kehilot; Waad Warsze itd.), będące zarazem popularną nazwą Sejmu Żydów Polskich (właśc. Waad Arba Aracot); 2. nazwa jednego z ćwiczeń musar, stosowanych w jesziwach, związanych z tym ruchem (jesziwa w Mirze; jesziwa w Słobodce; jesziwa w Telcu; jesziwa w Kielmach). Studenci tych uczelni byli podzieleni na grupy, które zbierały się na spotkaniach (najczęściej raz w tygodniu). W czasie tych zebrań dyskutowano kwestie związane z musar i etyką religijną. Kierownictwo takiej grupy spoczywało w rękach jednego lub dwóch studentów, pełniących w w. rolę przewodników duchowych i głównych mówców.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand