WUZET

właśc. Związek dla Szerzenia Wykształcenia Zawodowego wśród Żydów w Małopolsce – społeczna organizacja edukacyjna z siedzibą we Lwowie, działająca w Małopolsce (głównie we Wschodniej), która stawiała sobie za cel: 1. wspieranie i jednoczenie wysiłków zmierzających do tzw. produktywizacji Żydów; 2. organizowanie oraz utrzymywanie szkół i kursów zawodowych; 3. reprezentowanie interesów żydowskich szkolnictwa zawodowego; 4. opiekę nad młodymi rzemieślnikami; 5. podnoszenie poziomu i modernizację żydowskiego rzemiosła. Jej geneza sięga 1915, kiedy to z inicjatywy C. Klaftenowej powstały Warsztaty Rękodzielnicze dla Dziewcząt Żydowskich we Lwowie (statut zatwierdziło Namiestnictwo w 1916), zapoczątkowując ruch tworzenia Towarzystw Warsztatów Rękodzielniczych w Małopolsce. W 1923 – ponownie z inicjatywy Klaftenowej – został założony WUZET (statut zatwierdzony w 1925). Pod koniec lat 30. skupiał on 20 szkół, w których pobierało naukę przeszło 2 200 uczniów. Przy placówkach tych organizowane były kursy dla dorosłych (ok. 500 słuchaczy rocznie). Poza tym WUZET prowadził: fermy ogrodnicze w Czyżykowie, Krajowicach, Krzeszowicach i Leopoldynowie dla ok. 120 adeptów rolnictwa i ogrodnictwa; oraz – od 1938 – Szkołę Rolniczą Fundacji barona Maurycego Hirscha w Słódce Leśniej (k. Kołomyi); patronaty nad Żydowską Młodzieżą Rzemieślniczą, obejmujące swą pieczą ok. 1,5 tys. terminatorów; Komitety dla Spraw Żydowskiego Rzemiosła w przeszło 40 miejscowościach, prowadzące akcję legalizacji żydowskich zakładów rzemieślniczych i wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowej ich pracowników. Szkoły WUZET miały uprawnienia do powoływania własnych komisji dla egzaminów czeladniczych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem