Urstein Ludwik

(1874 Warszawa – 1939 tamże) – pianista i pedagog, wybitny akompaniator i kameralista. Studia ukończył w Konserwatorium Warszawskim. W 1912 założył w Warszawie żeń. szkołę muzyczną. Jako akompaniator, występował z najsławniejszymi artystami na polskich estradach i przed mikrofonami Polskiego Radia. Pośród jego dziewięciu sióstr i braci wymienić wypada znakomitego aktora komediowego i estradowego, Józefa „Pikusia” U., i lekarza neurologa, Maurycego U., który leczył m.in. Karola Szymanowskiego i P. Kochańskiego.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand