Unzere Kinder

(jid., Nasze Dzieci), właśc. Towarzystwo „Unzere Kinder” (Nasze Dzieci) jidyszystyczna organizacja oświatowa. Jej geneza sięga jesieni 1915, kiedy to grupa działaczy Bundu założyła w Warszawie ochronkę im. B. Grossera dla dzieci członków związków zawodowych, związanych z tą partią. Rozbudowę sieci wywodzących się z niej placówek umożliwiły pieniądze pochodzące z pomocy od Żydów amerykańskich. Ostatecznie, towarzystwa U.K. zostało utworzone w Warszawie w 1920. Dążyło do rozwoju świec. szkolnictwa z jidysz jako językiem wykładowym. Dominowały w nim wpływy Bundu i PS, choć wchłonęło także parę szkół utworzonych przez fołkistów. Zawarte w jego statucie hasła rewolucji proletariackiej skłaniały władze oświatowe do odmawiania jego placówkom rejestracji. W 1921 U.K. prowadziło 25 szkół powszechnych i 2 ochronki. W tymże roku aresztowanie kilku działaczy Towarzystwa pod zarzutem działalności komunistycznej stało się pretekstem do jego delegalizacji, mimo protestów lewicy żydowskiej. Część jego placówek zlikwidowano, a pozostałe zostały przejęte przez inne organizacje żydowskie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand