„Unzer Leben (Łebn)”

(jid., Nasze Życie) – 1. dziennik wydawany w Warszawie w 1907–1912 przez Saula Hochberga, pod red. M. Spektora. Jednym z współredaktorów i czołowym publicystą gazety był C. Pryłucki. Dziennik określał się jako „bezpartyjna gazeta”, jednak pozostawał raczej pod wpływami fołkistów. Nie wytrzymał konkurencji nowo powstałych dzienników żydowskich, jak „Hajnt”„Moment”. Pismo wydawane później jeszcze w Odessie przez Hochberga, w 1913 ostatecznie uległo likwidacji; 2. kilka zbiorów o tej nazwie zostało w 1921–1922 wydanych przez socjalistów związanych z Bundem; 3. nazwa bezpłatnego dodatku wydawanego w 1927 do dziennika „Hajnt”, poświęconego sprawom handlu i przemysłu. Jego redaktorem był Gerszon Wajsbard. Ogółem ukazało się 29 numerów.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem