„Unzer Ekspres”

(jid., Nasz Ekspres) – dziennik wydawany w języku jidysz w Warszawie (z mutacjami prowincjonalnymi – „Unzer Czenstochower Ekspres”, „Lubliner Unzer Ekspres”, „Lider Unzer Ekspres”, „Kaliszer Unzer Ekspres”) w okresie od 9 I 1927 do 11 IX 1939, w nakładzie 40-60 tys. egzemplarzy (był kontynuacją wydawanego od 25 VIII 1925 dziennika „Warszewer Ekspres”). Ogółem ukazało się 3 837 numerów. Redagowali go: G. Aptekar i Lazar Kahan (od 1926 redaktorem literackim dziennika był A. Zeitlin). Gazeta poświęcona była publicystyce popularnej i sensacyjnej. Ukazywały się do niej stałe, zazwyczaj cotygodniowe, dodatki: „Sport”, „Der Hojz-Doktor”, „Krajoznawstwo i Turystyka”, „Humor” i in. Drukowano w niej powieści sensacyjne, m.in. T. Dołęgi-Mostowicza (Znachor, Profesor Wilczur). „U.E.”, wzorowany na popularnej polskiej „prasie czerwonej” (nazwa nawiązywała do czerwonego druku winiety tytułowej i ważniejszych nagłówków), cieszył się powodzeniem u mniej wybrednych czytelników. Nie stronił jednak od poważniejszej publicystyki, ale eksponował reportaże kryminalne, sprawozdania sądowe, skandale towarzyskie itp. (Zob. też Zeitlin Elchanan)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand