U-Netan(n)e tokef

(hebr., I pozwól nam powiedzieć [jak całkowicie święty jest ten dzień…]; jid. Unsane tojkef) – nazwa, a zarazem pierwsze słowa modlitwy odmawianej w rytuale aszkenazyjskim w święto Rosz ha-Szana i Jom Kipur. Pojawia się także w modlitewnikach sefardyjskich (machzor); w niektórych gminach żydowskich odmawia się ją przed musaf w tłumaczeniu na język ladino. Modlitwa składa się z trzech części: U-Netane tokef; Be-Rosz ha-Szana (hebr., W Nowy Rok) oraz Ki ke-Szimcha (hebr., Ponieważ tak, jak Imię Twoje). Jej autorem jest Amnon z Moguncji (XI/XII w.).

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand