Tymczasowa Reprezentacja Żydostwa Polskiego

blok polityczny, którego celem było stworzenie platformy dla wspólnych wystąpień partii żydowskiej, zawiązany w grudniu 1937. Wobec kurczenia się reprezentacji politycznej Żydów polskich w parlamencie oraz rozdrobnienia partyjnego (zwłaszcza wśród syjonistów), jak i narastania zagrożeń (w tym antysemityzmu), jego sformowanie w 2. poł. lat 30. stało się wymogiem chwili. Tworzenie T.R.Ż.P. zainicjowane zostało w czerwcu 1937 przez grupę posłów i senatorów żydowskich (w grudniu tego roku powstała parlamentarna Grupa Posłów i Senatorów Żydowskich, złożona z trzech posłów i dwóch senatorów, której przewodził E. Sommerstein). Weszli do niej umiarkowani syjoniści z byłego zaboru rosyjskiego, Małopolski Wschodniej i Zachodniej, organizacji Tora wa-Awoda (liczono na rychłe pozyskanie reszty Mizrachi) oraz z Agudy (wraz z jej przybudówkami), a także rewizjoniści. Postanowiono, że w styczniu 1938 odbędzie się kongres żydowski, który ostatecznie doprowadzi do stworzenia silnej reprezentacji. Jednak nie tylko nie poparły tej inicjatywy Organizacja Syjonistyczna w Polsce, Hitachdut, PS-P i fołkiści, którzy dążyli do stworzenia konkurencyjnego Kongresu Żydów Polskich, ale też zwalczał ją Bund, a wkrótce odstąpiły od porozumienia Nowa Organizacja Syjonistyczna i Aguda. Skłóceni wewnętrznie syjoniści nie byli w stanie powtórzyć nawet przejściowych sukcesów Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej i Żydowskiej Rady Narodowej; w tej sytuacji do wspomnianego kongresu nie doszło.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem