Tyloch Witold

(1927 Chojnice – 1990 Warszawa) – hebraista. Ukończył Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1956; doktorat uzyskał w 1958). Od 1959 był pracownikiem UW; w 1970-1975 prodziekan Wydziału Neofilologii oraz kierownik Zakładu Semitystyki i Afrykanistyki (później Filologii Wschodu Starożytnego, Egiptologii i Hebraistyki). Mianowany profesorem nadzwyczajnym (1975) oraz profesorem zwyczajnym (1983). Był m.in. zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Orientalistycznego” i redaktora naczelnego „Euhemera”. Zajmował się badaniami rękopisów hebrajskich znad Morza Martwego (por. Qumran), semitystyką (głównie hebraistyką) i judaistyką. Opublikował m.in.: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym (1963); Aspekty społeczne gminy z Qumran (1968); Dzieje Ksiąg Starego Testamentu (1981; 1985); Judaizm (1987); Gramatykę języka hebrajskiego (1980; 1985).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand