Tygel (Tygiel) Zelig

(1890 Warszawa – 1947 Nowy Jork) – pisarz, dziennikarz, działacz społeczny i syjonistyczny. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Przez pewien czas był szewcem, uzupełniając wiedzę jako samouk. W 1912 wyjechał do Paryża. W 1915-1918 był wolnym słuchaczem UW. W 1919 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w Nowym Jorku i Chicago. Związany był z ruchem syjonistycznym. W Polsce był współtwórcą organizacji młodz. Ceirej Syjon. W Stanach Zjednoczonych przez długi okres pełnił funkcję generalnego sekretarza tej organizacji. Był współtwórcą Federacji Żydów Polskich w Ameryce, a w 1924-1940 – jej dyrektorem. W 1935 należał do grona twórców Światowej Federacji Żydów Polskich oraz – w 1940 – American Friends of Polish Jews. Był też członkiem władz American Jewish Congress. Działalność literacko-publicystyczną zaczynał w 1910 jako reporter miejski warsz. gazety „Di Naje Wełt” (jid., Nowy Świat). Następnie był współpracownikiem wielu czasopism jidysz, hebrajskich i polsko-żydowskich w Polsce, m.in. paryskim korespondentem „Unzer Leben” (1912); „Hajntu”, „Momentu”. Był też współredaktorem pierwszych numerów wydawanego w Warszawie czasopisma „Der Handwerker” (jid., Rękodzielnik, 1917). Na emigracji również współpracował z wieloma czasopismami z wielu krajów, wydawanymi głównie w języku jidysz. Pisał artykuły publicystyczne, wiersze, opowiadania, szkice biograficzne. Wśród kilku redagowanych przez niego czasopism najdłużej związany był z „Der Farband” (jid., Związek; 1924-1937) oraz z rocznikiem „Der Pojliszer Jid” (jid., Polski Żyd; 1932-1934). Wydał też kilkanaście książek w językach jidysz i angielskim, o różnorodnej tematyce, od podręcznika arytmetyki (Zelbst-lehrer der rechenkunst, z. 1, 1912), poprzez studium o gminie warszawskiej (Di warszewer jidiszer gmine, 1918), po biografie i wspomnienia o wybitnych postaciach (Geształtn [jid., Kształty (Postaci)], 1928; Fun di kworim [Z grobów], 1946). Pisał też bajki dla dzieci, z których część nie doczekała się druku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem