Tyber Chaim Nysen

(1912 [1913] Kutno – 1943 Białystok) – malarz, grafik. Początkowo uczył się w Łodzi, później studiował grafikę w ASP w Warszawie. Jego prace olejne i graficzne poświęcone są głównie tematyce żydowskiej; tworzył sceny z życia sztetł (Na targu), podejmował też tematykę religijną (Jom Kipur, Żyd zapalający świeczki chanukowe). Mieszkał w Kutnie, ale regularnie pokazywał swe prace na wystawach Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej uciekł do Białegostoku; w 1940 wystawiał swe dzieła na wystawach w Mińsku i Moskwie. Po zajęciu Białegostoku przez Niemców trafił do tamtejszego getta. Zginął w czasie powstania w getcie białostockim w 1943.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem